Shivam Textmech Pvt. Ltd.

Kolhapur (Regd. Office)

 • Address : 1652, 'E', Yashwant Sankul, 7th Lane, Rajarampuri, Kolhapur - 416 008, Maharashtra, India
 • Phone : +91-231-2527898
 • Email : info@shivam.in

Mumbai

 • Address : 34, Manisha Co-op. Housing Society Subhash Road, Vile Parle (East) Mumbai - 400 057, Maharashtra, India
 • Phone : +91-22-26180826
 • Email : madan@shivam.in

Nagpur

 • Address : B8, Shree Apartments, Plot No.98, Kachipura Chowk, East High Court Road, Ramdaspeth, Nagpur - 440 010, Maharashtra, India
 • Phone : +91-712- 3257285
 • Email : nagpur@shivam.in

Surat

 • Address : 204, Green park apartment, Neelkanth Society, Near Sanskar Bharti School, Anand Mahal Road, Adajan, Surat - 395 009
 • Phone : +91-9624032477
 • Email : surat@shivam.in

For Trade

 • info@shivam.in
 • madan@shivam.in
 • rajesh@shivam.in
 • ssm@shivam.in
 • surat@shivam.in
 • nagpur@shivam.in

For Spares & Tech. Services

 • services@shivam.in
 • tech@shivam.in
 • productsupport@shivam.in
 • help@shivam.in

For Administration

 • admin@shivam.in

For Accounts

 • accounts@shivam.in

© Shivam Textmech Pvt. Ltd. |